Chào mừng đến với trung tâm hỗ trợ khách hàng của SAVA M&E


Để được hỗ trợ quý khách hàng tốt nhất, SAVA M&E sử dụng hệ thống tạo phiếu hỗ trợ. Mỗi phiếu hỗ trợ có một mã số riêng để bạn có thể theo dõi quá trình xử lý và phản hồi trực tuyến. Chúng tôi sẽ lưu trữ đầy đủ lịch sử và tất cả các yêu cầu hỗ trợ của bạn. Bạn cần dùng địa chỉ email hợp lệ để gửi một phiếu hỗ trợ.